Sterk in:

  • Relatiebeheer / stakeholder- en omgevingscommunicatie: het goed, gericht en tijdig informeren van overheden, aannemers, partners, eindgebruikers, grondeigenaren, omwonenden etc.
  • Organisatie- en omgevingssensitiviteit: het rekening houden met de (informele) structuur
    en doelen van de organisatie en het kennen van de eigen invloed hierop en actief meedenken met de organisatie. Het kunnen doorgronden van issues die in de omgeving kunnen spelen, het inschatten van het omveld en het hier op vormgeven van communicatiestrategieën.
  • Samenwerken: het bundelen van verschillende expertises om samen tot het beste eindresultaat te komen. Het bijdragen aan een gestructureerde gezamenlijke communicatiestrategie voor bedrijven en bedrijfsonderdelen.
  • Creativiteit en inventiviteit: in scenario’s kunnen denken, out-of-the-box kunnen denken. Het inzetten van nieuwe communicatiemiddelen zoals de BouwApp, Projectatlassen en VR.
  • Plannen en organiseren: het kunnen opstellen van communicatiestrategieën, -planningen en de leiding en uitvoering ter hand nemen bij de realisatie/implementatie. Bijvoorbeeld door het opstellen van nieuwsbrieven, websites of informatieavonden en het leiden van communicatieteams.
  • Flexibiliteit: flexibel maar wel rolvast blijven. Het snel inspringen op veranderende projectscopes en situaties in de projectomgeving.
  • Taal/Vertaalslag: het schrijven van van teksten voor verschillende communicatiemiddelen en afstemming hierover met verschillende partners. Betekenis kunnen geven aan informatie voor de doelgroep, door complexe informatie terug te brengen tot begrijpelijke essentie.
  • Persoonlijk: ondernemend, creatief, analytisch, communicatief en pragmatisch.